Museikommittén

Museikommittén har till uppgift att förbättra, förvalta och tillgängliggöra de samlingar och byggnader som Hembygdsföreningen äger.
Kommittén består av:
i67188686._szw530h275_

Eva Weber (sammankallande)
Birgitta Olofsson
Per-Åke Pettersson
Bo-Inge Sjöblom
Roland Olofsson
Ewa Höglund
Christina Qvarnström
Lena Hartwig