Framtids/samarbets- kommittén

Gunilla Hultgren (sammankallande)
Ingemar Cederlou
Rolf Lindevall