Förplägnadskommittén

Förplägnadskommittén ser till att ordna mat och fika till de olika aktiviteterna. De är alltid lika uppskattade när de bjuder på något och ser till att alla bli nöjda och laddade med ny energi.

Förplägnadskommittén består av:
i48819438._szw530h275_

Solveig Ringbom (sammankallande)
Ingegerd Larsson
Gunilla Hultgren
Birgit Henriksson
Anita Pettersson
Elsie Pettersson
Maud Nilsson
Gunilla Larsson
Gerd Hansson
Birgitta Hägerstrand
Karin Gauffin