Byggnadskommittén

Byggnadskommittén bygger och underhåller våra byggnader. Senaste projektet har varit den fina bulladan som finns i hembygdsänget. Ett enormt arbete som kräver många krafter. De träffas en gång i veckan och det behövs alltid händer och krafter som kan hjälpa till. Om du är intresserad att hjälpa till så går det bra att höra av sig till någon i kommittèen.

Byggnadskommittén består av:

Åke Hansson
Bert Hultgren
Hans Bolin
Karl-Erik Nilsson
Calle Calamnius
Åke Larsson
Johan Pettersson
Einar Söderberg
Hans Klintberg
Håkan Thornell
Mariann Hindrix (resurs)
Thord Martinsson (resurs)
Tenho Hölttä (rådgivare)